Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Διηθητικών κάνιστρων (φίλτρων) για χρήση σε μάσκα ολόκληρου προσώπου , 67/2019»

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-04-2019 & ώρα 12:00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Μπολούτα Αικατερίνη.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 67 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 291 KB
pdf ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 64 KB