ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24100000-5).

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 747 KB