Αναστολή διαδικασίας σύναψης συμβάσεων υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 5/2017 & ΣΟΧ 6/2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων

  1. για την παροχή υπηρεσιών εστίασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 6/2017 προκήρυξη του Νοσοκομείου και

  2. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με την υπ’ αρίθμό ΣΟΧ 5/2017 προκήρυξη του Νοσοκομείου,

λόγω κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης προσωρινών διαταγών από το Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση εξέλιξης του θέματος, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.


Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΟΧ 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ 2017 143 KB