Συλλογη Προσφορών για την Προμήθεια » Σωληνάρια Φυγοκέντρισης» .

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας ή στο Θέμα του e-mail τον τίτλο της συλλογής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-11-2017 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΩΝ 194 KB