Συλλογη Προσφορών για την Προμήθεια “ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ”

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας ή στο Θέμα του e-mail τον τίτλο της συλλογής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-11-2017 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 196 KB