ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2017

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάνκες εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017).

Διευκρινίζεται οτι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05-08-2017 έως 14-08-2017

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΣΟΧ 6/2017 786 KB
doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7(1) 144 KB
pdf ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-7 384 KB