ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2017

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάνκες καθαριότητας (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017).

Διευκρινίζεται οτι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 27-05-2017 έως 06-06-2017

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΣΟΧ 5-2017 2 MB
doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7 144 KB
pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7 384 KB