ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/02/2017 έως και 20/02/2017.Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την βαθμολογούμενη εμπερία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα, όπως αναφέρεται στην σελ. 4 της αναφερόμενης Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2017)

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 562 KB
doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 185 KB
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 424 KB