Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων

Στοιχεία επικοινωνίας


Διευθύντρια: Βλαχάκη  Αικατερίνη, 2313307595

email psychoen.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη: Γεωργιάδου Χαρίκλεια 2313307555

Προσωπικό

  • Ιατρικό – Ειδικοί: (4) Τέσσερις
  • Ειδικευόμενοι: (1) Ένας
  • Νοσηλευτικό: (12) Δώδεκα

Νοσηλεία

  • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία (Επείγοντα)
  • Διασυνδετική ψυχιατρική

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

  • Τετάρτη: Άννα Πρασσίδου & Επαμεινώνδας Βασιλικός
  • Πέμπτη: Αικατερίνη Βλαχάκη