Πλαστικής Χειρουργικής και χειρουργικής άκρας χειρός

Κλινική Πλαστικής, Επανορθωτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Άκρας Χειρός. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων Ενηλίκων «καθηγητού ΛΑΜΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ»

Στην Κλινική υπάγονται οι παρακάτω εξειδικευμένες Μονάδες ή εξειδικευμένα Τμήματα:

  1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων Ενηλίκων «Καθηγητού Λάμπη Λαζαρίδη»
  2. Τμήμα Μικροχειρουργικής και Επανασυγκολλήσεων
  3. Τμήμα Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
  4. Τμήμα Χειρουργικής άκρας χειρός
  5. Τμήμα Ογκολογίας Δέρματος

Τα παραπάνω Τμήματα και η Μονάδα Εγκαυμάτων δεν είναι αυτόνομα, πλαισιώνονται από γιατρούς της Κλινικής και έχουν επιστημονικό υπεύθυνο που ορίζεται από την Διοίκηση μετά από εισήγηση – πρόταση του Συντονιστή Διευθυντή.

Με την συντονισμένη προσπάθεια και σαν αποτέλεσμα συναίνεσης και συνεργασίας δύο εμπλεκόμενων Κλινικών του Νοσοκομείου μας, της Πλαστικής, Επανορθωτικής Χειρουργικής από την μία και, της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. από την άλλη, βρίσκεται στην τελική φάση δημιουργίας του, το Κέντρο Αναφοράς Χειρουργικής Θεραπείας και Αποκατάστασης του Καρκίνου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Εξωτερικά Ιατρεία που λειτουργούν

  • Δευτέρα :       ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣ
  • Τρίτη :            ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣ + ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΙΛΩΝ-ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
  • Πέμπτη :        ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣ
  • Παρασκευή : ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣ