ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Το Νοσοκομείο “Γ.Παπανικολάου” στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου

Το Νοσοκομείο “Γ.Παπανικολάου” στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου

https://www.topics.gr/find.php?lookingfor=%CE%A4%CE%BF+%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%E2%80%9C%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%E2%80%9D+%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85