Ανακοίνωση κατάθεσης προμελέτης του έργου «Αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμός δύο χειρουργικών αιθουσών επεμβάσεων θώρακος-καρδιάς και των υποστηρικτικών τους χώρων στο κτίριο 10 του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»», δωρεά κ. Γκάγκαλη Αλέξανδρου

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf Scan_20221031_132100 1 MB