ΣΟΧ 5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την υλοποίηση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09Β
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – Ε.Κ.Τ»


ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο με απαραίτητη αναγραφή έξω από τον φάκελο “για την προκήρυξη ΣΟΧ 05/2021”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη, 28-04-2021 έως και Παρασκευή, 07-05-2021

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 6ΩΚΕ46906Α-ΕΥ0 1 MB
pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 324 KB
pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_ΗΜΕΡΟΜ 2-12-2019 574 KB