Μείωση προγραμματισμένων χειρουργείων λόγω τεχνικών έργων

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων στα χειρουργεία θα υπάρξει μείωση των προγραμματισμένων χειρουργείων με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση εκτέλεσης της λίστας χειρουργείων.