ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 7ΝΚΧ46906Α-ΡΙΜ 680 KB
doc 30-3-2017-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7 193 KB
pdf 30-3-2017-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7 383 KB