Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια Ανοξείδωτων Επίπλων Χειρουργείου (παράταση)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-11-2018 & ώρα 12 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 197 KB