ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΑ ΜΜΕ: Ο Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμένων 2016-2017 στο Γενικό Νοσοκομείο “Γ.Παπανικολάου”, 27 Μαρτίου 2018