ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΑ ΜΜΕ: Ο Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμένων 2016-2017 στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου», 27 Μαρτίου 2018