Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Υλικών για την Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-03-2018 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟ 539 KB