ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Σύρματος Οστεορραφών και Τοξοειδής Δοκοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-05-2018 & ώρα 12 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΣΥΡΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΡΡΑΦΩΝ &ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΔΟΚΟΙ 519 KB