Αιματολογικό Εργαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας


Υπεύθυνη: Γκανίδου Μαρία (Διευθύντρια Αιματολόγος), 2313307224
email aimatologikon3.syzefxis.gov.gr
Ιατρικό προσωπικό (Διευθύντρια, Αιματολόγος) 2313307004

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαμαντόπουλος Κων/νος 2313307021
Δαφνοπούλου Κυριακή 2313307021
Αράπη Ειρήνη 2313307021
Καρακάση Χριστίνα 2313307222

Παρασκευαστές

Παναγιωτίδου Ελένη 2313307222
Σίμου Μαρία 2313307216

Ειδικευόμενοι ιατροί (4)

Περιγραφή δραστηριοτήτων του αιματολογικού εργαστηρίου

  • Τμήμα Αιμοδιαγράμματος .Γενικές Αιματος, ΔΕΚ, Εμπύρηνα Ερυθρά, ΤΚΕ ( σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς) .
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ για τη διερεύνηση αιμοσφαιρινοπαθειών,G6PD,ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΑΣΗ),ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΜΕ ΕΠΩΑΣΗ),ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΕΠΑΝΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.
  • Έλεγχος για ελονοσία ( ΠΑΧΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ,RARID TEST)
  • Τμήμα Ελέγχου Αιμόστασης και Θρομβοφιλίας,Παράγοντες Πήξης και Ανασταλτές αυτών

Το αιματολογικό εργαστήριο συμμετάσχει σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο και σε καθημερινό εσωτερικό έλεγχο. Από τον Ιούνιο του 2014 , μετά από υπεύθυνες και συντονισμένες ενέργειες του προσωπικού του, έχει την πιστοποίηση ISO 9001:2008 και βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης ISO 9001:2015.

Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Παρακολούθηση Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων