Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Διπλών Υποπετάλιων Αγκιστρων για Οπίσθια Θωρακοσφυική Σπονδυλοδεσία.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-04-2018 & ώρα 10 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΔΙΠΛΑ ΥΠΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 193 KB