Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας