Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεα Υλικών για τις ανάγκες ΩΡΛ και Οφθαλμολογικού Χειρουργείου.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-04-2018 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΡΛ & ΟΦΘ 515 KB