Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

30

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΣΕΡ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.
Read More

29

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΑ CARPUL (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-09-2017 & ωρα 12:00μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.
Read More

29

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΒΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-08-2017 & ωρα 12 :00μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@ gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.
Read More

25

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-08-2017 & ωρα 12:00μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr ΜΑΣΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΝΕΣΥπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική
Read More

14

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ » ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-08-2017 & ωρα 12:00μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική
Read More
1 59 60 61 62 63 70