Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

11

Οκτ 17

Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια «Υλικών Εμβολισμού»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-10-2017 & ωρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

11

Οκτ 17

Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια » Υλικών Θερμοακαυτηριασμού Νεοπλασμάτων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-10-2017 & ωρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

11

Οκτ 17

Συλλογή Προσφορών για την Προμηθεια » Μαλακών Προεκτάσεων με LUER LOCK»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-10-2017 & ωρα  10 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

11

Οκτ 17

Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Λαβίδων Ραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-10-2017 & ωρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

11

Οκτ 17

Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Λαβίδων Βρογχοσκοπικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-10-2017 & ωρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More
1 53 54 55 56 57 72