Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

13

Σεπ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

12

Σεπ 17

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

11

Σεπ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-09-2017 & ωρα  14 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική
Read More

4

Σεπ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

4

Σεπ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More
1 48 49 50 51 52 61