Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

1

Σεπ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ON LINE UPS

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

31

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ” HUMAN IL-6 206-IL-050″

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.  
Read More

30

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ” ΘΩΡΑΚΟΣΩΛΗΝΩΝ”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.
Read More

30

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ” ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΩΝ 22*22 «

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.
Read More

30

Αυγ 17

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΣΕΡ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr Υπ'όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.
Read More
1 43 44 45 46 47 55