Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

28

Ιούν 17

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ MULTI CHEKC

Προμήθεια 350 τεμαχίων ταινιών μέτρησης Σακχάρου (με απαιτούμενο εξοπλισμό/μετρητή) Υποβολή εώς 03/07/2017 & ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Read More

26

Ιούν 17

δερματικό μόσχευμα

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών προς κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών τμημάτων του Νοσοκομείου, για την προμήθεια του...
Read More

23

Ιούν 17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως 29-06-2017 και ώρα 14:00. . Οι προσφορές...
Read More

22

Ιούν 17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ)
Read More

22

Ιούν 17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Read More