Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

8

Φεβ 19

Πρόσκληση ενδιαφεροντος για την Προμήθεια Βηματοδοτων και Εμφυτεύσιμου Holter

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

8

Φεβ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Φορείου μεταφοράς των καρδιοχειρουργημένων ασθενών, 25/2019»

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

7

Φεβ 19

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Δοκιμαστικής οφθαλμολογικής κασετίνας

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

7

Φεβ 19

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Συσκευής προσαρ. σε σύστ. 2πλής βελ. με θάλαμο από πολυαμίδιο , 22/2019»

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

6

Φεβ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Κλειστού συστήματος διάλυσης και χορήγησης κυτταροστατικών, 23/2019».

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More