ΠΑΡΑΤΑΣΗ -Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Συστήματος αφαίρεσης ηλεκτροδίου με στυλεό

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 08-08-2018 & ΩΡΑ 12:00πμ

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-08-2018 & ώρα 12 :00πμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr
Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 517 KB