Συλλογή προσφορών / Έρευνα αγοράς

22

Απρ 19

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ . 6807/19-4-2019 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος...
Read More

22

Απρ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια « Ενός (1) Laptop , 84/2019 ».

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

19

Απρ 19

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια « Μόνιτορ Αιμοδυναμικών παραμέτρων , 53 /2019».

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

15

Απρ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Ψηφιακών Ζυγών , 83/2019 ».

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η...
Read More

12

Απρ 19

82. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Α.9 & Α.2 βηματοδότες.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας  στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά...
Read More
1 2 3 90