Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Λογισμικού για Server (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-02-2018 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 193 KB