Β’ ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

Β’ γύρος δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διεθνούς κοινού -με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης- τακτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια επιδέσμων (CPV: 33141110-4).

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β' ΓΥΡΟΣ 2 MB