ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-09-2017 & ωρα  12 :00μμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 194 KB