Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»

Αξιότιμοι συνεργάτες,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για την απόφαση του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» να διακόψει την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής compareONE από την εταιρεία CosmoONE Hellas MarketSite A.E. και να δημοσιοποιεί από 19-06-2017 στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, τις έρευνες αγοράς και τη συλλογή οικονομικών προσφορών μικρής αξίας σχετικά με τις προμήθειές του.
Για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ