ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Δ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε την ακύρωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών Δ΄ Χειρουργικής.Θα ακολουθήσει ορθή επανάληψη της εν λόγο συλλογής.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΥΛΙΚΑ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 432 KB