Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σεμιναρίου με θέμα “Σεμινάριο Διαχείρισης Αεραγωγού για Εντατικολόγους”

Η Ομάδα Διαχείρισης Αεραγωγού της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Σεμινάριο Διαχείρισης Αεραγωγού για Εντατικολόγους μη Αναισθησιολόγους το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.

Αναβολή αξιολόγησης προσφορών για την δημιουργία Παρακαταθήκης Αιμοδυναμικού 3Π/2018

Αρ. Πρωτ.: 19357 / 06-12-2018

Σας κοινοποιούμε ότι το άνοιγμα των προσφορών για την έρευνα αγοράς με αντικείμενο  την δημιουργία Παρακαταθήκης Αιμοδυναμικού (3Π/2018) αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής  . Η οποιαδήποτε ενημέρωση θα αναρτηθεί  μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νοσοκομείου.

Εκ’ του Νοσοκομείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

Εφαρμογή ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι εφεξής παρέχουμε στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης της καρτέλας τους καθώς και άντλησης πληροφοριών ανάλυσης/κρατήσεων Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω της εφαρμογής ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Η πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή απαιτεί την έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή δεν έχει κανένα κόστος για την εταιρεία σας και σας προσφέρει το πλεονέκτημα υποβολής προσφορών ανταποκρινόμενοι σε αντίστοιχες προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή συλλογής προσφορών του Νοσοκομείου μας.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση help.promitheas@gpapanikolaou.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ προχωρήστε στην ΕΙΣΟΔΟ