Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων Καταρτιζομένων έτους 2018-2019

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

  Α/ΑΜόριαΑρ. Πρωτοκ.
  129100284/3-9-18
  228200289/4-9-18
  326400276/3-9-18
  426200277/3-9-18
  526100330/13-9-18
  625400327/13-9-18
  725200288/4-9-18
  824000273/3-9-18
  921900329/13-9-18
  1021800331/13-9-18
  1121600311/6-9-18
  1219600332/13-9-18
  1319400292/5-9-18
  1419200314/7-9-18
  1518900323/11-9-18
  1618700326/13-9-18
  1718500316/7-9-18
  1818200283/3-9-18
  1917900270/23-8-18
  2017400299/5-9-18
  2116700286/3-9-18
  2214100279/3-9-18
  2311400322/11-9-18
  2411100320/10-9-18
 2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / Κατάταξη Γ’ Εξάμηνο

  Α/ΑΜόριαΑρ. Πρωτοκ.
  122000334/14-9-18
  212300319/10-9-18
  323400317/7-9-18
  421000316/7-9-18
  522000309/6-9-18
  616000303/6-9-18
  722000287/4-9-18
  818200282/3-9-18
  927000278/3-9-18
 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

  Α/ΑΜόριαΑρ. Πρωτοκ.
  118800325/12-9-18
  217400305/6-9-18
  314500298/5-9-18
 4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ / Κατάταξη Γ’ Εξάμηνο

  Α/ΑΜόριαΑρ. Πρωτοκ.
  115000336/14-9-17
  210000337/14-9-17
  310000338/14-9-17
  410000333/14-9-17
  510000306/6-9-17
  610000335/14-9-17

Νέα επιλογή κλεισίματος ραντεβού στα Τ.Ε.Ι. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Από 17 Σεπτεμβρίου αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας και η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού του νοσοκομείου μας, και από τον αυτοματοποιημένο φωνητικό διάλογο ο πολίτης πλέον έχει την δυνατότητα να συνομιλεί απευθείας με εξειδικευμένο χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου.

Η επικοινωνία του πολίτη με το τηλεφωνικό κέντρο γίνεται με χρήση πενταψήφιου κωδικού κλίσης (14546) ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ραντεβού σε νοσοκομεία.

Οι κλήσεις χρεώνονται με ειδικό τιμοκατάλογο:

 1. Από σταθερό 0,65€/κλήση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,συν τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.
 2. Από κινητό 0,62€/κλήση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 3. Μέσω Ίντερνετ χρησιμοποιώντας διαδικτυακή πλατφόρμα του νοσοκομείου «e-ραντεβού» η οποία είναι διαθέσιμη καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον πολίτη.

Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να συνομιλεί απ΄ ευθείας με εξειδικευμένο χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου και όχι ως είχε μέχρι σήμερα με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και να αναφέρει τον λόγο επικοινωνίας (πληροφορίες-κλείσιμο ραντεβού-ακύρωση ραντεβού κ.α)

Η τηλεφωνική υπηρεσία διατίθεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Όλες οι κλίσεις καταγράφονται και διατηρούνται τα σχετικά αρχεία για διάστημα τουλάχιστον ενός (01) μηνός.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία για το κλείσιμο του ραντεβού είναι απαραίτητη η καταγραφή του ΑΜΚΑ του ασθενούς ,και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό κλεισίματος ραντεβού.

Πέραν του προγραμματισμού ραντεβού οι πολίτες μπορούν:

 • Να επιβεβαιώνουν την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού τους
 • Να τροποποιούν-μεταθέτουν το ραντεβού τους σε κενές ημερομηνίες ραντεβού
 • Να ακυρώνουν το ραντεβού τους
 • Να αναζητούν κάποια γενική πληροφορία για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (διαθεσιμότητα ραντεβού, τηλέφωνα επικοινωνίας ιατρείων κ.α.)

Στη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή (14546) οι πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από της 9:00 το πρωί έως της 17:00 μετά το μεσημέρι (εκτός εορτών και Αργιών).

Εγγραφές σπουδαστών-σπουδαστριών στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»

Στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Θ . «Γ.Παπανικολάου» θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές σπουδαστών-σπουδαστριών για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019 στις ειδικότητες:

 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Από 3-9-2018 έως 15-9-2018 και ώρες 8-13 μμ.

Το ΔΙΕΚ θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ.έως 13 μ.μ στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Απόφοιτοι Λυκείου(Ενιαίου, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ)
 • Εξαταξίου Γυμνασίου
 • ΕΠΑ.Σ.
 • ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ και εγγραφή στα Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα :

 1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία , τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.(Δίδεται από το ΔΙΕΚ)
 2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών(απολυτήριο ή πτυχίο),του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για την χρήση του στην επιλογή , και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου σπουδών , θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης , είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.(υποχρεωτικό)
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία , των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται πιστοποιητικό Δήμου.(υποχρεωτικό)
 4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας η μονογονεϊκής οικογένειας , με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. , εντός Ε.Ε και ομογενών , αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ΙΙΙ , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για του υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο η ΣΕΚ , αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (2), απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτοτύπου τίτλου σπουδών , επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του , εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
 8. ΑΜΚΑ

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ. 5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 1807 Β’).

Θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους:

 • ΕΠΑ.Λ.
 • ΕΠΑ.Σ.
 • Τ.Ε.Ε Β΄Κύκλου
 • ΤΕΛ
 • εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ΄εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών-στριών του Δ.Ι.Ε.Κ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ Γ.Παπανικολάου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πληροφορίες στο τηλ. 2313 30 7172 και ώρες από 8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ

Η Δ/ντρια του ΔΙΕΚ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευομένων ιατρών ΕΣΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»): (βλέπετε τις θέσεις στο επισυναπτόμενο pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μια ειδική συναυλία θα δώσει ο Πέτρος Γαϊτάνος την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 9 μ.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η συναυλία είναι ειδικά φτιαγμένη για να ψυχαγωγήσει τους ασθενείς, τους συνοδούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για να ενισχύει την πνευματική και σωματική υγεία των ασθενών, αλλά και όλων όσοι παρευρεθούν στην ιδιαίτερη αυτή βραδιά. Το πρόγραμμα αποτελείται από μια επιλογή με τραγούδια Ελλήνων συνθετών και παραδοσιακά από όλη τη χώρα, ενώ η συναυλία θα κλείσει με το υπέροχο ποντιακό τραγούδι της μάνας «Η μάνα εν κρύον νερόν» και το μήνυμα της αγάπης μέσα από την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου “Ο Ύμνος της Αγάπης”, δύο τεράστιες επιτυχίες του καλλιτέχνη – ερμηνευτή με ειδικό βάρος και απήχηση που χαρακτήρισαν την πετυχημένη καριέρα του.

Με τη συμμετοχή δύο σημαντικών μουσικών ο Πέτρος Γαϊτάνος θα μας ταξιδέψει με νότες και λόγια σε ένα λυτρωτικό ταξίδι συναίσθησης και αυτογνωσίας, ενώ ειδικά βίντεο υψηλής ποιότητας θα συνοδεύουν πολλά σημεία του προγράμματος.

Τη συναυλία οργανώνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, προσφορά προς τους ανθρώπους που το επισκέπτονται για την ίασή τους, όπως και για τους επισκέπτες και το προσωπικό του. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πρόσβαση στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»: Λεωφορεία 57, 58