1. /
  2. Ιατρική υπηρεσία
  3. /
  4. Ιατρική Υπηρεσία | Οργανόγραμμα

Ιατρική Υπηρεσία | Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Διευθυντής: Δρόσος Γεώργιος
Γραμματεία: Τυχάλα Βασιλική, 2313307086
email: iatryp.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Α’ Παθολογικός Τομέας

Β’ Παθολογικός Τομέας

  • Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Διευθυντής: Χλωρός Αδαμάντιος
  • Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Κοντακιώτης Θεόδωρος
  • Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο, Υπεύθυνος:Αν. Καθηγητής Κοντακιώτης Θεόδωρος
  • Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αργυροπούλου-Πατάκα Παρασκευή
  • Καρδιολογικό Τμήμα, Συντονιστής Διευθυντής: Ζαρίφης Ιωάννης

Χειρουργικός Τομέας

Ψυχιατρικός Τομέας

Εργαστηριακός Τομέας

Διατομεακά Τμήματα