1. /
 2. Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία

Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας : Χριστίνα Τσαγκαρή

Τηλ: 2313 307118

email: director.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Διαρθρώνεται σε δύο (2) υποδιευθύνσεις:

A) Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης: Χαράλαμπος Μανουσαρίδης

Τηλ.: 2313 307199

email: subdirector.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Διαρθρώνεται στα τμήματα:


 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

  Προϊσταμένη: Αναστασία Χωματά

  Τηλ.: 2313 307160

  email: prosopiko.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 2. Τμήμα Γραμματείας

  Προϊσταμένη: Θεοδώρα Παυλίδου

  Τηλ.: 2313 307181

  email: protokolo.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

  Προϊστάμενος: Γεώργιος Ταχτσόγλου

  Τηλ.: 2313 307311

  email: tei.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών

  Προϊστάμενος: Δημήτριος Αβραμίδης

  Τηλ.: 2313 307342

  email: tka.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

B) Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης: Φρειδερίκος Τσερκεζίδης

Τηλ.: 2313 307116

email: poy.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Διαρθρώνεται στα τμήματα:


 1. Τμήμα Οικονομικό

  Προϊσταμένη: Άννα Δημητριάδου

  Τηλ.: 2313 307002

  email: poy.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 2. Τμήμα Προμηθειών

  Προϊστάμενος:

  Τηλ.: 2313 307184

  email: prom.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 3. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

  Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Τύμπου

  Τηλ.: 2313 307081

  email: epopt.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

 4. Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

  Προϊστάμενος: Γεώργιος Μωϋσίδης

  Τηλ.: 2313 307174

  email: info.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr