ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ »

Μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατρικών αερίων και λοιπόν αερίων (CPV: 24100000-5), αναρτώνται οι παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf 3657 117 KB
pdf ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ LINDE. 51 KB