Διαγωνισμοί

28

Νοέ 17

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...
Read More

3

Νοέ 17

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου» (CPV:33100000-1 Ιατρικές συσκευές) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει της τιμής.

  Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την προμήθεια « πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου».CPV:33100000-1 Ιατρικές...
Read More

3

Νοέ 17

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον...
Read More

20

Οκτ 17

Ανακοίνωση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια...
Read More

15

Σεπ 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Π ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” διενεργεί συνοπτικό Διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων συρόμενων...
Read More

25

Αυγ 17

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος...
Read More

27

Ιούν 17

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΝ ΝΧ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΝ ΝΧ
Read More