ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 100 ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  12291/23-8-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου και καθ΄ υπόδειξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκατό (100) κολωνακίων βαρέως τύπου κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, για τον περιορισμό του άναρχου παρκαρίσματος,  έναντι δαπάνης 7.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την  11η Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  στον ιστότοπο  της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

22-8-2018

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf 100 kolonakia_xitosidirou_epanaliaptikos 519 KB