Συλλογή Προσφορών για την Προμήθεια Ογκολογική Πρόθεση Ωμου- Βραχιόνιου-Παράταση έως 30-03-2018

 Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του email ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής σε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-03-2018 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr   

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
pdf ΠΡΟΘΕΣΗ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 208 KB