Συλλογή προσφορών για Σετ χορήγησης φαρμάκων ακριβείας.

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην Προσφορά σας & στο Θέμα του e-mail ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον τίτλο της συλλογής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-02-2018 & ώρα  12 :00πμ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr

Υπ’όψιν κα.Τσίκουτα Βασιλική.